Dbejme na kvalitu éterických olejů

Odpovídající biologickou aktivitu prospěšnou našemu organismu nám zaručují pouze 100% čisté éterické oleje, které jsou získávány z rostlin  pěstovaných monokulturně či v menší míře z rostlin divoce a volně rostoucích, které jsou zcela přírodního původu a  nejsou smíseny s nepřirozenými složkami (tzv "pančovány").

Synteticky vyrobené éterické oleje a éterické oleje nejasného původu není vhodné používat  a to pro jakýkoliv způsob jejich aplikace.


Důležité body a rady zaručující kvalitu éterických olejů

Každý éterický olej dostupný v prodejní síti musí být povolen k prodeji hlavním hygienikem České republiky

Etiketa na lahvičce éterického oleje musí obsahovat tyto údaje:
  • druhové označení rostliny, ze které byla silice získána (př. Levandule lékařská )
  • latinský botanický název rostliny ze které byla silice získána (př. Lavandula officinalis)
  • místo sběru rostliny (př. Tunisko, Maroko, Francie apod.)
  • způsob pěstování rostliny (např. BIO, Demetera, Organic apod.)
  • způsob získání silice (absolue, extrakce CO2 apod.)
  • výrobce
  • doporučené datum spotřeby


Pokud něco z výše uvedených údajů na etiketě chybí, je vždy důvod obávat se, že esenciální olej byl připraven syntetickou cestou a tudíž není vhodný pro jakoukoliv aplikaci.

Rozdílnost viskozity a případného zabarvení u jednotlivých éterických olejů je běžná skutečnost -  některé éterické oleje jsou velmi kapalné, v podstatě jako voda, některé jsou vazké a ulpívají na stěnách lahvičky, některé jsou zcela bezbarvé a některé obsahují přírodní barviva pocházející z procesů jejich získávání z matečné rostliny.

Cena éterického oleje nás navede ke kvalitnímu produktu: každý druh éterického oleje je v jiné cenové hladině - nikdy nestojí všechny éterické oleje stejně, důvod je prostý - rozdílné množství mateční rostliny potřebné pro jeho výrobu a rozdílná náročnost technologie zpracování (a také způsob pěstování v rámci stejného druhu - Bio/Organic/Demetera produkty budou vždy ve vyšší cenové hladině než ty z běžné produkce).  Pro představu - množství rostlinného materiálu pro výrobu 1litru éterického oleje z Růže damašské OTTO je cca 7 tun (!) okvětních lístků, u Meduňky lékařské  cca 5 tun rostliny - takové éterické oleje jednoduše nemohou stát stejně, jako ty, u kterých je výtěžnost daleko vyšší a způsob získávání jednodušší -  např. lisováním oplodí citrusů získáváme nesrovnatelně větší množství silice z menšího množství  vstupního materiálu, kterým je jejich kůra.
Každý čistý éterický olej má svou reálnou cenu, odpovídající těmto skutečnostem. Velmi levné oleje budou  podezřelé vždy, přinejmenším z důvodu jejich možné syntetické výroby či použití příměsí, které sice jejich cenu snižují ale s tím i zásadně mění jejich složení a tím i kvalitu. Na straně druhé není důvod k jejich předražování, takže při nákupu podporujme výrobce vyznávající „fair trade“.

Kvalitní obal je nezbytná součást podporující kvalitu éterického oleje. Zcela jistě by to měla být lahvička z fialového skla, okem neprůhledného,  které jako jediné dokáže zachovat nezměněné biochemické složení éterického oleje po celou dobu jeho životnosti a chrání éterický olej před slunečním zářením, které jeho chemickou specifitu a tím jeho kvalitu, dokáže změnit

Skladování éterického oleje  - před tím, než se rozhodneme ÉO zakoupit, všimněme, kde  a v jaké kondici se lahvička s éterickým olejem v obchodě nachází:  nesmí být vystavena přímému slunečnímu či umělému světlu (pozor na umístění ve vitrínách, u oken, či přímo pod stále svítícími žárovkami), nesmí podléhat vysokým či příliš nízkým teplotám (opět ty žárovky, okna a celková teplota v obchodě, optimální je teplota 15-20°C). Tyto zásady pro skladování pak neopomeneme aplikovat i doma po jeho zakoupení.

Respektujeme údaje o trvanlivosti ÉO: nepoužíváme prošlé éterické oleje, takové spotřebujte např. pro úklid, ne však pro podporu svého zdraví. Zdaleka ne všechny, ale jen vyjímečně některé druhy éterických olejů můžeme archivovat, protože stářím zrají jako víno. Pro laiky je v tomto případě doporučeno řídit se vždy údaji pro trvanlivost.

Dobrá rada na konec: při koupi éterického oleje se poraďte s odborníkem s aromaterapeutickým vzděláním, který dokáže doporučit důvěryhodného výrobce kvalitních éterických olejů a také vhodný druh oleje pro účel, který hledáte. Nekupujte éterické oleje, které nesplňují výše uvedená doporučení, ochráníte si tak své zdraví. Vždy je nutné mít na zřeteli vhodnost použití určitého esenciálního oleje, každý není pro každého vhodný, některé jsou zcela nevhodné pro děti, některé jsou ve vyšším množství toxické a tak by se vůbec neměly používat a některé mohou mít určité specifické dopady, na které Vás zkušený aromaterapeut upozorní. Vždy je přínosné prokonzultovat  působení zvoleného éterického oleje v souladu s naší momentální zdravotní kondicí - zvláštní pozornost si zaslouží kojenci, děti, těhotné ženy, senioři, osoby s vysokým, kolísavým či nízkým tlakem, osoby s různými akutními či chronickými onemocněními. Tak, jak nám éterické oleje dokáží pomoci, tak mohou mylným zvolením působit na naše zdraví kontraproduktivně.
Pro ucelené a kvalitní informace zajděte na "kurz aromaterapie", zcela jistě Váš život příjemně obohatí o nová poznání, jak účinně využívat další krásný dar naší Matky přírody k podpoře vlastního zdraví  a zdraví svých blízkých.


A na závěr...
 ...berme každý éterický olej jako vzácný materiál s biologickou aktivitou, kterým nás příroda
obdarovává. Proto jej používejme pro náš prospěch rozvážně, s pokorou a bez plýtvání.