Získávání aromatických látek z rostliny

Při destilaci vodní parou se v destilačním zařízení rostlinky vkládají do vody přivedené k bodu varu, teplo postupně narušuje obal siličnatých buněk a jejich obsah - kapičky rostlinné silice se uvolňují, mísí se s horkou vodní parou, dochází ke kondenzaci a v jiné části destilačního zařízení se pak z povrchu vody vysbírává éterický olej. Tento postup se aplikuje např. při získávání éterického oleje z levandule, meduňky, růže...

Suchá destilace je způsob používaný u dřevin či pryskyřic a získává se tak směs čistých terpenů s příjemným aroma svěžího charakteru (např. terpentýn z borovice lesní).

Slupky citrusových plodů mechanicky lisujeme - lis se provádí pod vodou a uvolněné éterické oleje pak vyplavou na vodní hladinu, odkud jsou vysbírávány (používá se např. u éterických olejů z oplodí citroníku, pomerančovníku, grapefruitu, či bergamotu). Éterické oleje získané lisem jsou svým složením velmi blízké silici v matečné rostlině.

U květů určitých rostlin využíváme schopnost absorbce jejich silic do specifických látek a tak se extrakcí organickými rozpouštědly získávají tzv. konkrétní silice (označované jako “konkret“). Z nich se následným vymražením či rozpuštěním v teplém lihu následně odstraňují   balastní látky -  zejména vosky. Na konci procesu získáváme  požadované  vonné látky - vzniká tzv. silice absolutní, neboli „absolue“ (příkladem takto získaného éterického oleje je benzoe).

Enzymatické kvašení se používá pro lehčí uvolnění silice z rostlinného pletiva (př. éterický olej z libavky).

Extrakce silice z květů do tuku se nazývá enfleuráž a dá se provádět horkou či studenou cestou.  Z tuku je silice dále extrahována organickým rozpouštědlem. Tato metoda se používá u velmi vzácných silic (např. u květů jasmínu nebo tuberózy).

Za ještě dokonalejší způsob než nejvíce známá destilace vodní parou je dnes považována extrakce CO2. Oxid uhličitý,  za normálního stavu plyn, je tlakem zkapalněn a v uzavřeném systému z rostlinného materiálu silice uvolní, plyn se po extrakci odpaří a čistá silice pak zůstává k dalšímu využití.

***

Za zmínku stojí...  Éterický olej získaný z rostlin totožného druhu, vypěstovaných v rozličných podmínkách, bude každý mít své vlastní, zcela specifické vlastnosti dle toho, z jakého místa mateční rostlina, jako jeho zdroj pochází, takže -  vlastnosti éterického oleje získaného z rostlinky vyrůstající např.v přímořské oblasti se budou lišit od vlastností éterického oleje z rostlinky identického druhu pocházející z náhorní plošiny horského masívu, či z pole v nížinaté oblasti bez blízkosti přirozené vodní plochy,  atp. - pro aromaterapeuta důležitá skutečnost – tedy nejen znalost působení každého éterického oleje, ale i jedinečnost jeho biospecifity, bezpečnost a vhodnost použití každého z nich pro určitého jedince a individuální přístup (co je dobré pro jednoho, není vhodné pro všechny), společně s dalšími znalostmi a zkušenostmi z příbuzných oborů - to všechno jsou věci, které zkušený aromaterapeut cíleně využívá při aromaprocedurách a celostní aromapéči směřující k harmonizaci organismu klienta.